Integritetspolicy

Vi på gr8 meetings är dedikerade till att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar din personliga information.

Insamlad Information:

Vi samlar in personlig information som namn, kontaktinformation och eventuellt yrkesrelaterad information när du anmäler dig till våra utbildningar eller prenumererar på våra utskick.

Användning av Information:

Den information vi samlar in används för att administrera dina anmälningar till våra utbildningar, för att leverera relevant information och material relaterat till våra tjänster samt för att kommunicera med dig angående dina prenumerationer på utskick.

Delning av Information:

Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt medgivande, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Skydd av Information:

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst eller obehörig användning.

Dina Rättigheter:

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av din personliga information som vi har om dig. Du har också rätt att begära att vi raderar din information från våra register, förutsatt att det inte finns några lagliga skäl att behålla den.

Ändringar i Policyn:

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart efter publicering.

Kontaktinformation:

Om du har frågor eller kommentarer angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på [email protected]

Genom att använda våra tjänster godkänner du denna integritetspolicy och vår behandling av din personliga information enligt beskrivningen ovan.

2024-03-26 11:16

Kontakt:

📍 Barometergatan 42, 211 17 Malmö

📞 +46 70 642 54 00 (Micke)

📞 +46 79 100 44 75 (Heléne)

[email protected]

[email protected]

gr8 meetings

Vår mission är att bidra till bättre möten i organisationer och mellan människor.