Användarpolicy

Välkommen till gr8 meetings! Denna användarpolicy reglerar användningen av våra tjänster och plattform. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att följa denna policy.

Användaransvar:

Du ansvarar för all aktivitet som sker under ditt användarkonto och för att hålla ditt lösenord och annan kontoinformation säker.

Korrekt Användning:

Du får endast använda våra tjänster för lagliga ändamål och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Respektfullt Beteende:

Du måste respektera andra användare och deras rättigheter när du använder våra tjänster. Hatiskt, kränkande, trakasserande eller olagligt beteende kommer inte tolereras.

Innehåll och Upphovsrätt:

Du får inte ladda upp, dela eller distribuera olagligt, stötande, kränkande eller otillbörligt innehåll på vår plattform. Du måste respektera upphovsrätten och andra immateriella rättigheter när du delar material.

Säkerhet och Skadligt Innehåll:

Du får inte försöka att skada, störa eller kompromissa med säkerheten på våra tjänster. Du får inte ladda upp skadlig kod, virus eller annat skadligt material.

Dataintegritet och Sekretess:

Du måste respektera sekretessen för andra användares personliga information och inte försöka att komma åt, samla in eller dela sådan information utan tillstånd.

Rätt till Åtgärder:

Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder, inklusive att stänga av eller avsluta ditt konto, om du bryter mot denna användarpolicy eller beter dig olämpligt på vår plattform.

Ändringar i Policyn:

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna användarpolicy med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att meddelas och träda i kraft omedelbart efter publicering.

Kontaktinformation:

Om du har frågor eller kommentarer angående denna användarpolicy, vänligen kontakta oss på [email protected]

Genom att använda våra tjänster accepterar du denna användarpolicy och förbinder dig att följa dess villkor och regler.

2024-03-26 11:16

Kontakt:

📍 Barometergatan 42, 211 17 Malmö

📞 +46 70 642 54 00 (Micke)

📞 +46 79 100 44 75 (Heléne)

[email protected]

[email protected]

gr8 meetings

Vår mission är att bidra till bättre möten i organisationer och mellan människor.